ارتباط با ما

آدرس مغازه :

تهران, بلوار آفریقا , مابین ناهید و کاج آبادی , روبروی بیمه مرکزی , الکترو نور

تلفن های تماس

۲۲۰۵۳۶۲۶

۲۲۰۵۹۶۶۷

۲۲۰۲۱۸۷۲

Telegram : https://t.me/noorelectric_jordan

instagram : noorelectric_jordan

 

 

آدرس ایمیل

info@electro.com

*
*
*
*